Stand van zaken d.d. 12-01-2010

ingevoerd op 12-1-2010

Zoals de situatie nu is wordt het erg moelijk om dit seizoen nog fatsoenlijk schaatsijs op ’t Bankven te krijgen. Momenteel is het niet mogelijk om op eniger wijze behoorlijk te schaatsen op ’t Bankven.

We hebben de pech gehad dat het ijs nog niet dik genoeg was toen er een flink pak sneeuw viel. Ondanks verschillende pogingen is het niet mogelijk gebleken om deze sneeuw te verwijderen. Hierdoor bleef de sneeuw liggen en zorgde voor een goede isolatie van het ijs waardoor het dunne laagje niet kon aangroeien.

Wildschaatsers hebben in hun enthousiasme meer kwaad dan goed gedaan. Een klein baantje werd er door hun gemaakt wat later resulteerde in een flinke plas water met daarover weer een laagje sneeuw.

Het enigste wat ons kan redden is een flinke dooi gevolgd door een stevige vorstperiode. Daar we stilaan naar februari toekruipen wordt de kans op vorst met elke dag kleiner.

Het bestuur IJsclub ’t Bankven