In Memoriam Wim van Wezel

ingevoerd op 21-03-2016

Op de gezegende leeftijd van 91 jaar is oud-bestuurlid Wim van Wezel overleden. Vele jaren heeft hij zich belangeloos voor IJsclub ’t Bankven ingezet en nimmer werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Het bestuur van IJsclub ’t Bankven wil hem daarvoor bedanken.

Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte bij het verlies van hun vader, opa en overgrootvader.

 

Bestuur IJsclub ’t Bankven Goirle anno 1919

CCF22032016_00000 CCF22032016_00000