Agenda 98ste Algemene Ledenvergadering 20 November 2017

ingevoerd op 19-10-2017

 

 

1. Opening door de Voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering d.d. 21 November 2016

4. Financiëel verslag

5. Verslag seizoen 2016-2017

 

6. Honderdjarig bestaan 1919

 

7. Rondvraag