IJsclub 't Bankven 100 jaar

ingevoerd op 16-07-2018

In 2019 bestaat IJsclub ’t Bankven 100 jaar. Dit gaan we als bestuur samen met de leden op gepaste  wijze vieren.

Vooruitlopend op het eeuwfeest wil het bestuur graag in contact komen met mensen die nog informatie over de club hebben of foto’s - video - filmjes van vroeger. Ook lezen wij graag over uw herinneringen aan de IJsclub. Speciaal zijn we op zoek naar het oudste beeldmateriaal van de IJspret op het Bankven. Voor diegene die het oudste materiaal aandraagt hebben wij een speciale attentie. Het mag duidelijke zijn dat wij uw aangedragen materiaal met het hoogste respect behandelen en na gebruik terug bezorgen.

Uw reactie kunt u sturen naar: ijsclubbankven@gmail.com

Bestuur IJsclub ’t Bankven