Agenda 99ste Ledenvergadering IJsclub 't Bankven

ingevoerd op 16-10-2018

 

 

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen 98ste jaarvergadering d.d. 20 November 2017

4. Financieel Jaarverslag door de Penningmeester

5. Verslag seizoen 2017-2018

6. Honderdjarig bestaan 2019

7. Rondvraag